Om clubs te ondersteunen in hun werking en promotievoering, kunnen zij beroep doen op Basketbal Vlaanderen om een aantal materialen te ontlenen. 

Clubs of organisaties die materiaal willen uitlenen, kunnen dit doen door het aanvraagformulier te mailen naar benjamin.bogaert@basketbal.vlaanderen
Bij een goedgekeurde aanvraag zal Basketbal Vlaanderen de ontleners inlichten en verdere afspraken maken betreffende het ophalen en terugbrengen. Transport en de daaraan verbonden kosten zijn steeds ten laste van de ontlener.