Werken nabij sporthal Klein-Willebroek (update maart 2018)

Geschreven door Jan Halsberghe in Antwerpen op

Sinds 11 september startte de gemeente Willebroek werken in de buurt van de sporthal Klein-Willebroek (Schoolstraat). Deze werken zullen een hele tijd duren. Vooral Basket Willebroek, maar mogelijks ook Kangoeroes Basket Willebroek en Phantoms Boom maken gebruik van deze sporthal. Clubs, die op bezoek gaan bij een van deze clubs in deze sporthal, kunnen er terecht met deze informatie

Update 16 maart 2018

Na een grondig onderzoek naar een aangepaste uitvoeringstechniek en ontwerpplannen heeft de aannemer een meer concrete planning op kunnen stellen voor de werken in de resterende straten, met name de Dwarsdijk, Schoolstraat en Westvaartdijk.

In de week van 26 maart zal de aannemer opnieuw de rioleringswerken aanvatten in de Dwarsdijk.  Deze werken starten achteraan ter hoogte van de aansluiting met het nieuwe waterzuiveringsstation.  Vanaf die datum zal de Dwarsdijk bijgevolg moeilijk of niet meer toegankelijk zijn voor wagens.  Te voet kan u uiteraard wel steeds uw woning bereiken.
Deze rioleringswerken schuiven op richting het kruispunt met de Volksstraat en Schoolstraat.  Vanaf 9 april wordt ook ter hoogte van dit kruispunt de riolering verder aangelegd.  Vanaf dan zal de Dwarsdijk sowieso tijdelijk ontoegankelijk worden voor alle gemotoriseerd verkeer.  Aangezien ook Eandis hier aansluitend, vanaf 16 april, nog een aantal belangrijke aanpassingen moet doen, zal het kruispunt gedurende een langere periode afgesloten blijven.

Vanaf mei vervolgt aannemer Deckx met de rioleringswerken in de Schoolstraat.  In die periode wordt in de Dwarsdijk de bovenbouw volledig vernieuwd.  Het einde van de werken in de Dwarsdijk is bijgevolg voorzien tegen juni.  In de Schoolstraat zullen enkel de rioleringswerken beëindigd kunnen worden tegen het bouwverlof van 2018 (juli).  De heraanleg van de bovenbouw volgt hier vanaf augustus.

Mits de rioleringswerken in de Dwarsdijk en Schoolstraat geen te grote vertraging oplopen, zal ook in de Westvaartdijk (deel voorbij de Schoolstraat) de riolering nog aangelegd worden voor het bouwverlof.  Ook hier volgt het herstel van de bovenbouw na het bouwverlof, aansluitend op de Schoolstraat.

Deze planning is uiteraard onder voorbehoud van de weersomstandigheden of andere onverwachte hindernissen.  Aan de bewoners wordt gevraagd rekening te houden met deze planning en de wagen tijdens de werken in de straat elders te parkeren (bijvoorbeeld op de parking aan de Oostvaartdijk/Heindonkstraat).  Het huisvuil zal zoals steeds door de aannemer zelf verzameld worden op een locatie die toegankelijk is voor Ivarem.  Dit kan gedurende de ganse periode van de werken aangeboden worden aan de eigen woning.