Nieuwe taakverdeling in Raad van Bestuur Basketbal Vlaanderen

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Basketbal Vlaanderen op

Nieuwe taakverdeling in Raad van Bestuur Basketbal Vlaanderen

Met het nieuwe voorzitterschap komt er een nieuwe wind door onze Raad van Bestuur. De huidige taakverdeling werd herbekeken en zorgde voor enkele verschuivingen binnen de Raad van Bestuur. Als collegiaal orgaan zijn de vijf bestuurders verantwoordelijk voor alle activiteiten en acties van Basketbal Vlaanderen, maar elke bestuurder neemt daarnaast een specifieke taak op zich in relatie met de andere departementen en comités van onze organisatie.

Als voorzitter is Marc Verlinden verantwoordelijk voor de domeinen communicatie, governance, IT, personeel, de oprichting en samenwerking in en van een nieuwe nationale koepel, alle juridische zaken én de realisatie van het beleidsplan 2017-2020. Marc zal tevens in de Raad van Bestuur van Prombas zetelen.

Kris Fels, het jongste lid van de Raad van Bestuur, neemt de taak van ondervoorzitter op zich. Daarnaast volgt hij ook alles op over scheidsrechters, zowel op nationaal, landelijk als provinciaal niveau. In die functie krijgt hij ook een zitje in de Raad van Bestuur van Prombas. Als laatste verantwoordelijkheid zal Kris - samen met bestuurder Guy Vervaeke - de hervorming van onze competitie verder in goede banen leiden.

Adri Welvaarts zal voortaan de rol van penningmeester opnemen. Alles met betrekking tot financiën – relaties met Financiële Commissie, sponsordossiers en Give&Go – hoort daarbij. Samen met voorzitter Marc Verlinden en secretaris-generaal Koen Umans vormt Adri het Dagelijks Bestuur van Basketbal Vlaanderen.

Alles wat te maken heeft met de organisatie van onze basketbalcompetitie, valt onder de verantwoordelijkheid van Guy Vervaeke. Zowel de huidige competities op alle niveaus, inclusief 3X3 basketbal, G-sport, minibasketbal en veteranenbasketbal, als de hervorming van de competitie horen bij dit domein. Ook voor topsport is Guy de verantwoordelijke bestuurder. Dit houdt o.a. de opvolging van Lions, Cats, jeugdteams in, zowel in 5X5 als 3X3. Ook het traject van de talentidentificatie en topsportschool belangt hem aan. Guy maakt ook deel uit van de Raad van Bestuur van Prombas.

Tot slot neemt Alfred Van den Eynde het domein trainers onder zijn leiding en valt ook de promotie van het basketbal onder zijn bevoegdheid. Hij staat in voor de instroom van nieuwe leden, ledenbehoud en de organisatie van basketbalevents in Vlaanderen. Daarnaast komt ook het luik medisch en ethisch verantwoord sporten bij zijn verantwoordelijkheden én zal Alfred de vertegenwoordiging zijn van de Raad van Bestuur in de Wetgevende Commissie van onze organisatie.

De volledige taakverdeling en contactgegevens van alle bestuurders kan je terugvinden op deze pagina op onze website.